Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Mária Čujdíková (31.8.2021)

v utorok 31.8.2021 o 12:30 hod. v miestnosti I/32


04. 08. 2021 14.20 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe teória vyučovanie informatiky

Termín obhajoby: 31. august 2021 o 12:30 hod.
Miesto konania obhajoby: I/32, MS Teams

Téma dizertačnej práce: Matematické myslenie, postoje k matematike a videohry

Uchádzač: Mgr. Mária Čujdíková

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.
Členovia: prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc., doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc., doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD., doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. doc. PaedDr. Jiří Vaníček, PhD., doc. RNDr. Gabriela Lovászová, PhD.

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN