Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc - Martin Dindoš (19.10.2023)

vo štvrtok 19.10.2023 o 14:00 hod. v miestnosti M/223


11. 10. 2023 12.36 hod.
Od: Pavol Quittner

Prednášajúci: Martin Dindoš (University of Edinburgh)

Názov prednášky: New progress on solvability of Regularity problem for elliptic operators with coefficients satisfying large Carleson condition

Termín: 19.10.2023, 14:00 hod., M/223


Stránka seminára