Verejná habilitačná prednáška - Mgr. Martin Gális, PhD. (12.8.2021)

vo štvrtok 12.8.2021 o 15:30 hod. v posluchárni C


22. 07. 2021 11.10 hod.
Od: Aneta Múdra

Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie fyziky, sa uskutoční dňa 12. augusta 2021 v posluchárni C FMFI UK, v Mlynskej doline Bratislave o 15:30 hod. verejná habilitačná prednáška Mgr. Martina Gálisa, PhD. pracovníka Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave na tému:

Seismic hazard due to human-induced earthquakes

a obhajoba habilitačnej práce na tému:

„Numerical Simulation of Earthquake Rupture and Seismic Wave Propagation 

Na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Vás srdečne pozývame.

Pre účastníkov konania sa verejná habilitačná prednáška uskutoční prezenčne. Tým, ktorí sa zúčastnia obhajoby dištančne a verejnosti bude sprístupnený videokonferenčný kanál prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams