2ˆ2 x 13 prednášok z matematickej analýzy / Ján Filo a Kristína Rostás


19. 09. 2016 14.16 hod.
Od: Ján Filo

Existuje mnoho učebníc matematickej analýzy týkajúcich sa funkcií viacerých premenných, väčšina z nich však svojím obsahom a rozsahom značne prekračuje reálne možnosti, ktoré danému odboru môže venovať čitateľ alebo ktoré má prednášajúci možnosť odprednášať. Naším hlavným cieľom bolo preto ponúknuť kvalitnú učebnicu minimálneho rozsahu tak, aby obsahovala najdôležitejšie tvrdenia diferenciálneho a integrálneho počtu funkcií viacerých premenných spolu s detailnými dôkazmi aj tých tvrdení, ktorým sa väčšina učebníc porovnateľného rozsahu vyhýba. Preto v nej nezostalo miesto na historické súvislosti a podrobnejšie motivácie zavádzaných pojmov a tvrdení.
Našou úlohou bolo preto nájsť takú učebnicu matematickej analýzy, s ktorou by predkladaný text korešpondoval a ktorá by obsahovala podrobné komentáre, historické súvislosti a dôkazy ďalších významných tvrdení, ktoré nebolo možné uviesť v obmedzenom rozsahu tejto učebnice.
Z množstva učebníc matematickej analýzy funkcií viacerých premenných sa nám vzhľadom na úroveň matematických zručností absolventov stredných škôl a v súlade s tradíciou matematického vzdelávania v stredoeurópskom priestore najviac páčila kniha W. Walter, Analysis 2, Springer Lehrbuch (2002).
Predkladaná učebnica je určená pre vysokoškolských študentov všetkých troch stupňov štúdia v závislosti od toho, kedy potrebujú hlbšie znalosti matematickej analýzy funkcií viacerých premenných. Užitočná môže byť aj pre tých čitateľov, ktorí si vo svojom profesionálnom živote potrebujú pripomenúť nástroje matematickej analýzy pri práci so spojitými matematickými modelmi vyjadrenými v jej reči.

Vydavateľstvo: Univerzita Komenského v Bratislave
ISBN: 978-80-223-3839-4
Rok vydania: 2016