Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc - Iryna Zabaikina (30.11.2023)

vo štvrtok 30.11.2023 o 14:00 hod. v miestnosti M/223


23. 11. 2023 11.18 hod.
Od: Pavol Quittner

Prednášajúci: Iryna Zabaikina

Názov prednášky: Joint Distribution of Protein Concentration and Cell Volume Coupled by Feedback in Dilution

Termín: 30.11.2023, 14:00 hod., M/223


Stránka seminára