Nukleárny seminár - Vladimír Slugeň (15.11.2023)

v stredu 15.11.2023 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364


09. 11. 2023 15.35 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Pozývame Vás na Nukleárny seminár Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej nukleárnej spoločnosti 


Prednášajúci:
 prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. (Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, FEI STU, Bratislava)

Názov: Spustenie 3. bloku v Mochovciach

Termín: 15.11.2023, 14:00 hod., F1/364 (zasadačka KJFB)


Abstrakt:
V sobotu 14.10.2023 večer bol úspešne dokončený 144 h skúšobný chod na výkonovej hladine 100% 3. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach, čím sa ukončilo jeho energetické spúšťanie. Úskalia fyzikálneho a energetického spúšťania budú obsahom prednášky. Napriek tomu, že sa úspešne zavŕšilo viac ako 30-ročné úsilie a najdrahšia stavba v dejinách SR bola konečne dokončená, národ sa viac tešil z víťazstva 1:0 futbalovej reprezentácie v zápase s Luxemburskom. Prečo?