Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc - Juraj Kyselica (26.10.2023)

vo štvrtok 26.10.2023 o 14:00 hod. v miestnosti M/223


16. 10. 2023 14.35 hod.
Od: Pavol Quittner

Prednášajúci: Juraj Kyselica (Geofyzikální ústav AV ČR)

Názov prednášky: Channelised convection in a solidifying mushy region

Termín: 26.10.2023, 14:00 hod., M/223


Stránka seminára