Seminár z fyziky plazmy - Richard Krumpolec (27.10.2022)

vo štvrtok 27.10.2022 o 14:00 hod. v miestnosti F2/51


25. 10. 2022 12.04 hod.
Od: Anna Zahoranová

Prednášajúci: RNDr. Richard Krumpolec, PhD. (Ústav fyzikálnej elektroniky, Prírodovedecká fakulta Masarykovej Univerzity v Brne)

Názov: Ultra-fast plasma triggered reduction of GO-based nanocomposites (for lightning strike protection coatings for the aerospace industry)

Termín: 27.10.2022, 14:00 hod., F2/51