Seminár ODI - Monika Tomcsányiová (3.10.2022)

v pondelok 3.10.2022 o 14:00 hod. online formou


28. 09. 2022 21.31 hod.
Od: Mária Čujdíková

Prednášajúci: doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD.

Názov prednášky: iBobor - nepoužité úlohy

Termín: 3.10.2022, 14:00 hod., MS Teams


Abstrakt:
Na seminári ukážeme niekoľko tohtoročných zadaní úloh súťaže iBobor, ktoré nepoužijeme v súťaži. Úlohy budeme riešiť na papieri, ale aj programovaním. Budeme tiež uvažovať o tom, prečo je daný typ úlohy nevhodný pre súťaž, resp. ako by sa zadanie dalo upraviť. Okrem bežných informatických tém sa stretneme napr. aj so známou hrou Wordle alebo so zaujímavou, ale náročnou deduktívnou úlohou.