Nukleárny seminár - Ivan Kontuľ (19.10.2022)

v stredu 19.10.2022 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364


13. 10. 2022 18.02 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Pozývame Vás na Nukleárny seminár Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej nukleárnej spoločnosti 


Prednášajúci:
 Mgr. Ivan Kontuľ, PhD.

Názov: Rádiouhlíkové datovanie Rotundy sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici a Kostola sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch

Termín: 19.10.2022, 14:00 hod., F1/364

Abstrakt:
Predchádzajúci archeologický výskum ukázal, že Rotunda svätého Juraja v Nitrianskej Blatnici a Kostol svätej Margity Antiochijskej v Kopčanoch mohli byť postavené už v priebehu 9. až 10. storočia a tak by mohli patriť medzi najstaršie doteraz stojace sakrálne stavby na Slovensku. Na určenie veku týchto stavieb bolo vytvorené medzinárodné konzorcium rádiouhlíkových laboratórií v rámci ktorého boli z hľadiska obsahu rádiouhlíka analyzované vzorky dreva, zuhoľnateného dreva, malty a omietky. Na tomto seminári budú odprezentované výsledky rádiouhlíkového datovania týchto dvoch stavieb.