Nukleárny seminár - Adam Broniš (14.4.2021)

v stredu 14.4.2021 o 14:00 hod. online formou


09. 04. 2021 09.28 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Pozývame Vás na Nukleárny seminár Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej nukleárnej spoločnosti 


Prednášajúci:
 Mgr. Adam Broniš 

Názov: Spektroskopia konverzných elektrónov – rozpadová štúdia nových izomérnych stavov v 255No

Termín: 14.4.2021, 14:00 hod., MS Teams 

Abstrakt:
Spektroskopia konverzných elektrónov je relatívne nová technika používaná pri štúdiu ťažkých izotopov. V tejto práci bude predstavená jej citlivejšia modifikácia spolu s najnovšími výsledkami týkajúcimi sa 255No, kde boli identifikované dva doposiaľ nepozorované izomérne stavy. Energie konverzných elektrónov boli analyzované na odhadnutie excitačných energií týchto izomérnych stavov. Navyše, bude predstavená predbežná rozpadová schéma týchto izomérnych stavov a diskutované ich Nilssonove konfigurácie. Energetický pokles Nilssonovho levelu 11/2-[725] v oblasti N = 153 izotonov bude definitívne potvrdený.