Verejná inauguračná prednáška - Dr. rer. nat. Martin Drozda (29.4.2021)

vo štvrtok 29.4.2021 o 9:00 hod.


09. 04. 2021 09.15 hod.
Od: Ľuboslava Stríbrnská

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie informatiky, 

sa uskutoční dňa 29. apríla 2021 o 9,00 hod. verejná inauguračná prednáška Dr. rer. nat. Martina Drozdu, riaditeľa Ústavu informatiky a matematiky, Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave  na tému:

"Ad hoc networks: modeling, simulation and performance"

v posluchárni C FMFI UK v Mlynskej doline v Bratislave pre prezenčne prítomných účastníkov. Tým, ktorí sa zúčastnia inauguračnej prednášky dištančne bude sprístupnený videokonferenčný kanál prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.

Na verejnú inauguračnú prednášku Vás srdečne pozývame.