Verejná inauguračná prednáška - doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD. (26.4.2021)

v pondelok 26.4.2021 o 14:00 hod. online formou


06. 04. 2021 09.25 hod.
Od: Aneta Múdra

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie fyziky, 

sa uskutoční dňa 26. apríla 2021 o 14,00 hod. ON-LINE formou prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams verejná inauguračná prednáška doc. RNDr. Zdenka Machalu, PhD., pracovníka Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave na tému:

"Nízkoteplotná plazma v atmosférickom vzduchu s prítomnosťou vody a interakcie plazmy s vodou pre biomedicínske aplikácie"

Na verejnú inauguračnú prednášku Vás srdečne pozývame.