Verejná inauguračná prednáška - doc. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc. (12.4.2021)

v pondelok 12.4.2021 o 14:00 hod. v posluchárni C aj online


24. 03. 2021 10.39 hod.
Od: Aneta Múdra

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie matematiky, 

sa uskutoční dňa 12. apríla 2021 v posluchárni C FMFI UK, v Mlynskej doline v Bratislave o 14,00 hod. pre prezenčne prítomných verejná inauguračná prednáška doc. RNDr. Róberta Jajcaya, DrSc., pracovníka Katedry algebry a geometrie, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave na tému:

"Symmetry – a part of the foundations of Mathematics"

Na verejnú inauguračnú prednášku Vás srdečne pozývame.


Tým, ktorí sa zúčastnia inauguračnej prednášky dištančne bude sprístupnený videokonferenčný kanál prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams