Verejná inauguračná prednáška - doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD. (24.10.2022)

v pondelok 24.10.2022 o 13:00 hod. v posluchárni C


06. 10. 2022 18.58 hod.
Od: Ľuboslava Stríbrnská

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie fyziky, 

sa uskutoční dňa 24. októbra 2022 o 13,00 hod. v posluchárni C verejná inauguračná prednáška doc. RNDr. Petra Demkanina, PhD., pracovníka Katedry didaktiky matematiky, fyziky a informatiky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave na tému:

"Dizajn prostredia pre fyzikálne vzdelávanie na základnej škole a na gymnáziu"

Na verejnú inauguračnú prednášku Vás srdečne pozývame.