Dizertačná skúška - Fyzika plazmy (29.4.2020)

v stredu 29.4.2020 v čase od 9:00 hod.


28. 04. 2020 20.20 hod.
Od: Štefan Matejčík

V stredu 29.4.2020 budú od 9:00 hod. prebiehať dizertačné skúšky v doktorandskom študijnom programe Fyzika plazmy online formou. 

Skúšaní študenti:
Mgr. Arian Fateh Borkhari
Mgr. Mostafa Elsayed Ali Hassan
Mgr. Robin Monthéour
Mgr. Juraj Surovčík 

Kanál skúšky