Zasadnutie Rady študijného programu DAV a DAV/k (26.6.2023)

v pondelok 26.6.2023 o 16:00 hod. v miestnosti I/23


19. 06. 2023 13.35 hod.
Od: Tomáš Vinař

Zasadnutie rady študijného programu
Dátová veda / Dátová veda (konverzný program)

Program zasadnutia: 

  1. Na vedomie: Zmeny v rade študijného programu
  2. Zoznam vyučujúcich študijného programu
  3. Kvantitatívne ukazovatele študijného programu
  4. Vyhodnotenie študentskej ankety a pripomienok študentov (2022)
  5. Na vedomie: Informácia o priebehu štátnych skúšok
  6. Rôzne