Zasadnutie disciplinárnej komisie FMFI UK (26.5.2021)

v piatok 5.2.2021 o 10:00 hod. v miestnosti F1/247


24. 05. 2021 20.15 hod.
Od: Kristína Rostás