Zasadnutie disciplinárnej komisie (4.7.2023)

v utorok 4.7.2023 o 11:00 hod. v posluchárni C


29. 06. 2023 09.38 hod.
Od: Kristína Rostás

Na zasadnutí disciplinárnej komisie sa budú prejednávať dve konania proti trom študentom fakulty.