Virtuálny DOD SAIA (28.9.2022v)

v stredu 28.9.2022 v čase od 9:30 do 14:00 hod.


27. 09. 2022 20.55 hod.
Od: Juraj Tóth

Link na pripojenie: https://us02web.zoom.us/j/87985270502 

Účastníci virtuálneho DOD SAIA sa oboznámia s nasledujúcimi príležitosťami: 

9:30h - Predstavenie SAIA
9:40h - Akademické mobility - štipendiá na základe bilaterálnych medzivládnych dohôd a ponúk zahraničných vlád - štipendiá do európskych krajín i krajín mimo Európy
10:00h - Akcia Rakúsko – Slovensko - štipendiá do Rakúska
10:30h - Národný štipendijný program SR - štipendiá do všetkých krajín sveta
11:00h - CEEPUS - štipendiá do strednej, východnej a juhovýchodnej Európy
11.30h - EURAXESS - kariérne poradenstvo
12.00h - 14.00h - Pýtajte sa nás (v diskusných miestnostiach)


Bližšie informácie