Verejná habilitačná prednáška - RNDr. Veronika Medvecká, PhD. (14.2.2022)

v pondelok 14.2.2022 o 14:00 hod. v posluchárni C aj online


20. 01. 2022 11.17 hod.
Od: Aneta Múdra

Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie fyziky, sa uskutoční dňa 14. februára 2022 v posluchárni C FMFI UK, v Mlynskej doline Bratislave (aj online) o 14:00 hod. verejná habilitačná prednáška RNDr. Veroniky Medveckej, PhD. pracovníčky Katedry experimentálnej fyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave na tému:

Plazmové technológie v súčasnosti

a obhajoba habilitačnej práce na tému:

„Nízkoteplotná atmosférická plazma v nanotechnológiách a biotechnológiách 

Na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Vás srdečne pozývame.

Tým, ktorí sa zúčastnia obhajoby dištančne bude sprístupnený videokonferenčný kanál prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.