Verejná habilitačná prednáška - RNDr. Tibor Ženiš, PhD. (25.4.2022)

v pondelok 25.4.2022 o 13:30 hod. v posluchárni C


04. 04. 2022 12.17 hod.
Od: Ľuboslava Stríbrnská

Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie fyziky, sa uskutoční dňa 25. apríla 2022 v posluchárni C FMFI UK, v Mlynskej doline Bratislave o 13:30 hod. verejná habilitačná prednáška RNDr. Tibora Ženiša, PhD. pracovníka Katedry jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave na tému:

Meranie Boseho-Einsteinových korelácií na experimente ATLAS pri energii 13 TeV

a obhajoba habilitačnej práce na tému:

„Kontrola kvality dát a kalibrácia detektora TileCal v perióde Run 1 a meranie Boseho-Einsteinových korelácií na experimente ATLAS pri energii 7 TeV 

Na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Vás srdečne pozývame.