Verejná habilitačná prednáška - RNDr. Róbert Breier, PhD. (13.9.2022)

v utorok 13.9.2022 o 14:00 hod. v posluchárni C


22. 08. 2022 14.13 hod.
Od: Ľuboslava Stríbrnská

Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie fyziky, sa uskutoční dňa 13. septembra 2022 v posluchárni C FMFI UK, v Mlynskej doline Bratislave o 14:00 hod. verejná habilitačná prednáška Mgr. Róberta Breiera, PhD. pracovníka Katedry jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave na tému:

Fyzika v podzemných laboratóriách

a obhajoba habilitačnej práce na tému:

„Monte Carlo simulácie pozadia detektorov v podzemných laboratóriách  

Na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Vás srdečne pozývame.