Verejná habilitačná prednáška - RNDr. Miroslav Ješkovský, PhD. (21.4.2022)

vo štvrtok 21.4.2022 o 14:00 hod. v miestnosti F1 364


04. 04. 2022 11.47 hod.
Od: Ľuboslava Stríbrnská

Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie fyziky, sa uskutoční dňa 21. apríla 2022 v miestnosti F1 364 FMFI UK, v Mlynskej doline Bratislave o 14:00 hod. verejná habilitačná prednáška RNDr. Miroslava Ješkovského, PhD. pracovníka Katedry jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave na tému:

Rádionuklidy v životnom prostredí

a obhajoba habilitačnej práce na tému:

„Využitie urýchľovačov v environmentálnom výskume 

Na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Vás srdečne pozývame.