Verejná habilitačná prednáška - RNDr. Michal Demetrian, PhD. (14.3.2022)

v pondelok 14.3.2022 o 14:00 hod. v posluchárni C


18. 02. 2022 10.51 hod.
Od: Ľuboslava Stríbrnská

Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie matematiky, sa uskutoční dňa 14. marca 2022 v posluchárni C FMFI UK, v Mlynskej doline v Bratislave o 14:00 hod. verejná habilitačná prednáška RNDr. Michal Demetrian, PhD., pracovníka Katedry matematickej analýzy a numerickej matematiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave na tému:

„O niektorých zaujímavých modeloch typu dravec - korisť“

a obhajoba habilitačnej práce na tému:

„Matematické modelovanie ekonomických procesov“

Na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Vás srdečne pozývame.