Verejná habilitačná prednáška - Mgr. Pavol Bartoš, PhD. (19.9.2022)

v utorok 19.9.2022 o 13:00 hod. v posluchárni C


25. 08. 2022 21.23 hod.
Od: Aneta Múdra

Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie fyziky, sa uskutoční dňa 19. septembra 2022 v posluchárni C FMFI UK, v Mlynskej doline Bratislave o 13:00 hod. verejná habilitačná prednáška Mgr. Pavla Bartoša, PhD. pracovníka Katedry jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave na tému:

Objav Higgsovho bozónu a meranie jeho vlastností

a obhajoba habilitačnej práce na tému:

„Top kvarková fyzika na hadrónových urýchľovačoch  

Na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Vás srdečne pozývame.