Športový deň detí na Matfyze (3.6.2022)

pre deti zamestnancov FMFI UK sa uskutoční v piatok 3.6.2022 v čase od 15:00 hod.


02. 05. 2022 10.45 hod.
Od: Martin Dovičák

Katedra telesnej výchovy a športu FMFI UK a Športový klub matematikov, fyzikov a informatikov Vás pozývajú na Športový deň detí na Matfyze

3.6.2022, 15:00 hod., telocvičňa KTVŠ na Mlynoch


Harmonogram:

15:00 - 17:00 súťaže a voľné športovanie
17:00 - záverečné tancovanie s hudbou
17:30 vyhodnotenie a odovzdanie cien všetkým zúčastneným

Občerstvenie je zabezpečené.

Grant: mesto Bratislava
Organizátor: ŠK MFI a KTVŠ FMFI UK
kontakt: dovicak1uniba.sk

Prihlasovanie je možné do 31.5.2022 do 12:00