Seminár z teórie grafov - Marien Abreu (13.5.2021)

vo štvrtok 13.5.2021 o 9:50 hod. online formou


10. 05. 2021 15.27 hod.
Od: Martin Škoviera

Prednášajúci: Marien Abreu (Universita degli Studi della Basilicata, Italy)

Názov: Extending perfect matchings to Hamiltonian cycles

Termín: 13.5.2021, 9:50 hod.

Prístupový kód do MS TEAMS (pre používateľov z UK): gglxxc7 
Pripojenie (pre hostí mimo UK)


Abstrakt


Stránka seminára