Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc - Ivana Eliášová (15.4.2021)

vo štvrtok 15.4.2021 o 14:00 hod. online formou


07. 04. 2021 14.15 hod.
Od: Pavol Quittner

Prednášajúci: Ivana Eliašová

Názov prednášky: Discontinuous fractional differential equations

Termín: 15.4.2021, 14:00 hod., MS Teams


Abstrakt: 
We study discontinuous fractional differential equation $$x''+\mu_1{^C D_0^q}x+g_{\pm}(x)=\mu_2h(x),$$ whose solution is $T$-periodic in the unperturbed case ($\mu_1=\mu_2=0$) and where function $g_\pm$ transversally crosses the discontinuity boundary. We construct a Poincare map of the equation.


Stránka seminára