Seminár ODI - Zuzana Kubincová, Karolína Miková, Jakub Krcho (13.3.2023)

v pondelok 13.3.2023 o 14:00 hod. v miestnosti I 32


11. 03. 2023 18.28 hod.
Od: Mária Čujdíková

Prednášajúci: doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD., Mgr. Karolína Miková, PhD., Mgr. Jakub Krcho

Názov prednášky: Erazmus Fertile - Educational Robotics (ER) with Arts towards cultivating Computational (CT) skills in a blended learning context

Termín: 13.3.2023, 14:00 hod., I/32


Abstrakt: 
Na seminári predstavíme medzinárodný Erasmus+ projekt zameraný na edukačnú robotiku v kontexte kombinovaného vzdelávania, ktorého sme spoluriešiteľmi. Vysvetlíme jeho ciele, výstupy a naše doterajšie skúsenosti, i to, aké úlohy z neho pre nás vyplývajú a aký prínos by mohol mať pre nás a pre vzdelávanie učiteľov informatiky.