Seminár ODI - Peter Horvárh (20.3.2023)

v pondelok 20.3.2023 o 14:00 hod.v miestnosti I 32


25. 03. 2023 10.06 hod.
Od: Mária Čujdíková

Prednášajúci: PaedDr. Peter Horváth, PhD.

Názov prednášky: Rozvíjanie žiackych predstáv súvisiacich s pojmom sila a ich súvislosť s históriou objasňovania pojmu

Termín: 27.3.2023, 14:00 hod., I 32