Seminár ODI - Mária Stankovičová (28.3.2022)

v pondelok 28.3.2022 o 14:00 hod. v miestnosti I/32


24. 03. 2022 19.25 hod.
Od: Mária Čujdíková

Prednášajúci: Mgr. Mária Stankovičová

Názov prednášky: Špecifické potreby študentov so zrakovým postihnutím pri štúdiu informatiky

Termín: 28.3.2022, 14:00 hod., I/32


Abstrakt:
Predstavím doterajšie výsledky výskumu, v ktorom sa zameriavam na špecifické potreby študentov so zrakovým postihnutím pri štúdiu informatiky. Zrakové postihnutie má vplyv na spôsob získavania informácií a vytváranie predstáv, preto si vyžaduje pozornosť ako v technicko-materiálnom zabezpečení, tak aj v metodike a vzdelávacích postupoch. V dizertačnom výskume používam kvalitatívnu stratégiu prípadovej štúdie, ktorej výskumnú vzorku tvoria študenti s rôznymi typmi zrakového postihnutia (nevidiaci, slabozrakí). Cieľom výskumu je opísať problémy študentov v procese budovania algoritmického myslenia a programátorských zručností.