Seminár ODI - Ľudmila Jašková (11.4.2022)

v pondelok 11.4.2022 o 14:00 hod. online formou


07. 04. 2022 13.56 hod.
Od: Mária Čujdíková

Prednášajúci: doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD.

Názov prednášky: Didaktický seminár z informatiky - skúsenosti, ohlasy a výzvy

Termín: 11.4.2022, 14:00 hod., MS Teams


Abstrakt:
Už tretí rok beží v letnom semestri výučba predmetu Didaktický seminár   informatiky pre študentov magisterského štúdia. Porozprávam o jeho priebehu, zaujímavých témach a ohlasoch od študentov. V rámci diskusie sa môžeme venovať výučbe didaktických predmetov a ich vzájomného prepojenia.