Seminár KEF - Peter Markoš, Ivan Horváth (31.3.2023)

v piatok 31.3.2023 o 14:00 hod. v posluchárni F2/272


23. 03. 2023 15.58 hod.
Od: František Herman

Prednášajúci: Peter Markoš (FMFI UK), Ivan Horváth (Ústav jadrovej fyziky AV ČR)

Názov: Kritický stav elektrónu v Andersonovom modeli

Termín: 31.3.2023, 14:00 hod., F2 272


Abstrakt:
Andersonov model je najjednoduchší model opisujúci prechod z vodivostného stavu elektrónu do lokalizovaného. Ukážeme, že v kritickom bode medzi týmito fázami má vlnová funckia elektrónu univerzálne vlastnosti, rovnaké pre štyri študované triedy univerzality (ortogonálnu, unitárnu, symplektickú a chirálne unitárnu) [1]. V prednáške venujeme priestor aj multifraktálnej teórii kritického stavu pretože naše numerické dáta nesúhlasia s predopoveďou tejto teórie [2-4], a navrhneme alternatívny, multidimenzionálny, opis kritického stavu.

[1] I Horváth, P Markoš: Super-Universality in Anderson Localization, Physical Review Letters 129 (10), 106601 (2022)
[2] I S Burmistrov: arXiv preprint arXiv:2210.10539 (comments to [1] and [3] )
[3] I Horváth, P Markoš - arXiv preprint arXiv:2212.02912, (comments to [2] )
[4] I Horváth, P. Markoš, Low dimensional life of critical Anderson model. Phys. Lett. A 467 128735 (2022)