Seminár KEF - Milan Sykora (7.3.2022)

v pondelok 7.3.2022 o 14:00 hod. online formou


02. 03. 2022 19.37 hod.
Od: Roman Martoňák

Prednášajúci: RNDr. Milan Sykora, MBA, PhD. (ERA Chair, vedúci, laboratórium pokročilých materiálov)

Názov: Založenie Laboratória pokročilých materiálov na Univerzite Komenského

Termín: 7.3.2022, 14:00 hod., MS Teams


Abstrakt: 
Laboratórium pokročilých materiálov (LAM) je novozaložené pracovisko Univerzity Komenského v Bratislave so zameraním na materiálový výskum. LAM vzniklo vďaka grantovej podpore Európskej Komisie v rámci programu Horizont 2020, schéma ERA Chair. Vo svojej prednáške predstavím náš doterajší pokrok v budovaní tohto pracoviska a príklady výskumných tém, ktoré v LAM rozbiehame v oblastiach anorganických nanokryštálov, nanografénov a ternárnych chalkogenidov.