Seminár Katedry teoretickej fyziky - Demeter Krupka (14.2.2023)

v utorok 14.2.2023 o 14:00 hod. v miestnosti F2 130


07. 02. 2023 10.05 hod.
Od: Peter Maták

Prednášajúci: Demeter Krupka

Názov: Variačné princípy na varietách a aplikácie pre Schwarzschildove časopriestory

Termín: 14.2.2023, 14:00 hod., miestnosť F2/130


Abstrakt: 
Prvá časť prednášky je venovaná rozšíreniu klasického variačného počtu na širšiu triedu podkladových priestorov - hladké variety. Zahrňuje úvod do fibrovaných priestorov, teórie jetov a teórie diferenciálnych invariantov tak, ako sa vyskytujú v modernej matematickej fyzike. V druhej časti sú diskutované matematické problémy sférickej symetrie vo všeobecnej teórii relativity. Prednáška nepredpokladá žiadne nadštandardné znalosti.