Rigorózna skúška - Učiteľstvo fyziky (18.3.2021)

sa uskutoční vo štvrtok 18.3.2021 od 15:00 hod.


17. 03. 2021 12.05 hod.
Od: Beáta Svitková

Učiteľstvo fyziky

Termín konania: 18.3.2021

Miesto konania: online, MS Teams

Predseda komisie: doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.


  1. Mgr. Jana Jakubičková  - 15.00 hod.
  2. Mgr. Lucia Klinovská  - 15.45 hod.