Rigorózna skúška - Pravdepodobnosť a matematická štatistika (26.3.2021)

v piatok 26.3.2021 o 10:00 hod.


17. 03. 2021 12.40 hod.
Od: Beáta Svitková

Pravdepodobnosť a matematická štatistika

Termín konania: 26.3.2021, 10:00 hod. 

Miesto konania: online, MS Teams

Predseda komisie: doc RNDr. Katarína Janková, CSc.


  1. Mgr. Ján Barlák