Projekty VEGA - podávanie finančných a záverečných správ

Aktualizácie riešiteľských kolektívov: 15.12.2022, finančné a záverečné správy: 25.1.2023


05. 10. 2022 13.01 hod.
Od: Martina Sandanusová
 1. Podávanie aktualizácií riešiteľských kolektívov na rok 2023:
  MŠVVaŠ SR do 15.12.2022 do 14.00 hod. v systéme e-VEGA a zaslanie poštou.
  Na podpis p. rektora v prípade spoločných projektov (2 a viac fakúlt/súčastí UK), prosíme doručiť najneskôr do 14.12.2022 do 14-tej na CPP.
 2. Finančné správy projektov pokračujúcich v roku 2022
  MŠVVaŠ SR do 25.1.2023 do 14.00 hod. v systéme e-VEGA a zaslanie poštou.
 3. Záverečné správy končiacich v roku 2023
  MŠVVaŠ SR do 25.1.2023 do 14.00 hod. v systéme e-VEGA a zaslanie poštou. 

Viac informácií: https://www.minedu.sk/podavanie-aktualizacii-riesitelskych-kolektivov-na-rok-2023-financnych-sprav-za-rok-2022-a-zaverecnych-sprav-projektov-konciacich-v-roku-2022/