Projekty VEGA - aktualizácie, podávanie správ

Termín: 15.12.2020 - aktualizácie, 31.3.2021 - finančné a záverečné správy


13. 10. 2020 14.52 hod.
Od: Martina Sandanusová

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR požaduje podať aktualizácie projektov VEGA prostredníctvom online systému e-VEGA.

Podanie aktualizácie riešiteľského kolektívu, resp. pracoviska vedúceho projektu je potrebné na správne pridelenie finančnej dotácie na príslušné pracovisko v nasledujúcom roku.

  1. Pri pokračujúcich projektoch v riešení v roku 2021, sú vedúci projektov VEGA povinní podať formulár aktualizácie, a to bez ohľadu na to, či došlo, alebo nedošlo k zmenám v riešiteľskom kolektíve, resp. pracoviska vedúceho projektu.
  2. Pri nových projektoch so začiatkom riešenia od roku 2021 (v rezorte školstva) je nevyhnutné podať aktualizáciu, len ak nastala zmena vedúceho projektu, resp. zmena riešiteľského kolektívu alebo zmena pracoviska vedúceho projektu od podania žiadosti o dotáciu.

 

Termín podávania aktualizácie na rok 2021 je do 15.12.2020 do 14.00 hod v systéme e-VEGA.

Finančné a záverečné správy sa budú podávať do 31.3.2021.

Viac informácií

V prípade projektov riešených iba na jednej fakulte, potvrdenia podpisuje dekan.

V prípade spoločných projektov (za účasti dvoch a viac fakúlt/súčastí) je potrebné doklady na podpis predložiť na Oddelenie projektov RUK.