Projekty KEGA - podávanie ročných a záverečných správ

Ročné správy: do 15.11.2022, záverečné správy: do 25.1.2023


01. 10. 2022 00.00 hod.
Od: Martina Sandanusová

Podávanie ročných správ za rok 2022:
MŠVVaŠ SR do 15.11.2022 do 14.00 hod. na Portáli vysokých škôl a zaslanie poštou.

Záverečné správy končiacich v roku 2022:
MŠVVaŠ SR do 25.1.2023 do 14.00 hod. na Portáli vysokých škôl  a zaslanie poštou.

Písomné potvrdenie o podaní ročnej/záverečnej správy sa zasiela poštou na MŠVVaŠ SR najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke).

Viac informácií: https://www.minedu.sk/upozornenie-na-podavanie-rocnych-sprav-za-rok-2022/