Projekty KEGA - podávanie ročných a záverečných správ

Termín: 13.11.2020 - ročné správy, 22.1.2021 - záverečné správy končiacich projektov


20. 03. 2020 15.13 hod.
Od: Martina Sandanusová

Vedúci projektu KEGA, ktorý pokračuje v riešení v roku 2021, je povinný najneskôr do 13.11.2020 do 14.00 hod. podať ročnú správu.

Vedúci projektu KEGA, ktorého riešenie má byť ukončené v roku 2020, je povinný najneskôr do 22.1.2021 do 14.00 hod. podať záverečnú správu.

Aktuálne informácie