Profesorská prednáška - prof. Stanislav Tokár (27.4.2023)

vo štvrtok 27.4.2023 o 17:00 hod. v Aule UK


13. 04. 2023 10.46 hod.
Od: Peter Babinec

V rámci cyklu celouniverzitných profesorských prednášok Vás pozývame na profesorskú prednášku. 

Prednášajúci: prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc. 

Názov: Svet okolo nás z pohľadu časticovej fyziky

Termín: 27.4.2023, 17:00 hod., Aula UK, Šafárikovo nám. č. 6


Prednáška bude populárnou formou pojednávať o nasledovných témach: 

  • retrospektívny pohľad na časticovú fyziku a meniace sa predstavy o svete,
  • o základoch Štandardného Modelu a úlohe Higgsovho bozónu,
  • ako získavame informáciu o časticiach – základné fakty o experimente ATLAS,
  • nevyriešené problémy časticovej fyziky a potreba nových experimentov,
  • symetrie v časticovej fyzike a ranné fázy vesmíru

Pozvánka UK