Prednáška o Chat GPT (5.4.2023)

v stredu 5.4.2023 o 17:30 hod. vo Fablabe (Vedecký park)


25. 03. 2023 10.12 hod.
Od: Andrej Lúčny

Prednášajúci: Filip Uhlárik (Gerulata Technologies)

Názov prednášky: Multimodálne spracovanie prirodzeného jazyka v praxi

Termín: 5.4.2023, 17:30 hod., Fablab vo Vedeckom parku UK