Pozície pre postdoktorandov na FMFI UK

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky ponúka pozície post-doktorandov pre absolventov PhD štúdia z celého sveta.


10. 05. 2022 12.31 hod.
Od: Róbert Jajcay

FMFI ponúka 1-ročné pozície (zmluva na dobu určitú) s možnosťou predĺženia o rok a s platom 1400 euro mesačne. Pozície sú otvorené pre každého, kto získal titul PhD v septembri 2017 a neskôr, kdekoľvek na svete, okrem absolventov FMFI UK a pridruženého programu z akadémie.  

Prihlášky zasielajte na adresu: 

Ing. Katarina Matejcikova
Referát doktorandského štúdia
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského
Mlynská dolina F1
842 48 Bratislava

E-mail: robert.jajcay@fmph.uniba.sk alebo katarina.matejcikova@fmph.uniba.sk


Prihláška musí obsahovať: 

  • úvodný list kandidáta
  • životopis kandidáta s dôrazom na doterajšie výsledky
  • fotokópiu PhD. diplomu
  • odporúčací list
  • rámcový projekt navrhovaného výskumu a informáciu o tom, s kým plánuje kandidát na fakulte spolupracovať
  • vyjadrenie potenciálneho hostiteľa alebo hostiteľky z FMFI UK vrátane uvedenia zdroja kofinancovania postdoktoranda   

Termín na podávanie prihlášok: 17.6.2022


Viac informácií o aktuálnych ponukách nájdete na stránke Postoktorandských pobytov.