Obhajoba doktorskej dizertačnej práce - doc. Mgr. Jozef Kristek, PhD. (25.5.2021)

v utorok 25.5.2021 o 9:00 hod online formou


09. 04. 2021 10.41 hod.
Od: Ľuboslava Stríbrnská

Verejná obhajoba doktorskej dizertačnej práce v odbore  Geofyzika (010306)

Termín obhajoby: 25. máj 2021 o 9:00 hod.
Miesto konania obhajoby: MS Teams 

Téma dizertačnej práce: An efficient finite-difference numerical modelling of seismic waves and earthquake ground motion

Uchádzač: doc. Mgr. Jozef Kristek, PhD.

Oponenti: 
Professor Jean Virieux, ISTerre, Université Grenoble-Alpes, Grenoble, Francúzsko
Professor Wei Zhang, SUSTech, Shenzen, Čína
prof. RNDr. Ondřej Čadek, PhD., Člen Učenej spoločnosti ČR, MFF UK Praha, Česká republika
prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc. FMFI UK v Bratislave