Obhajoba dizertačnej práce - Aliyu Tanko Ali (24.2.2022)

vo štvrtok 24.2.2022 o 9:00 hod. online formou


10. 02. 2022 13.35 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe informatika

Termín obhajoby: 24. február 2022 o 9:00 hod.
Miesto konania obhajoby: MS Teams

Téma dizertačnej práce: Security of Software and Hardware Systems – Formal Approach

Uchádzač: Aliyu Tanko Ali

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.

Komisia pre obhajobu: 

Predseda: prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.
Členovia: doc. RNDr. Dušan Guller, PhD., doc. Ing. Pavol Zajac, CSc., doc. RNDr. Martin Stanek, PhD., Ing. Ivana Budinská, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD., prof. Paolo Milazzo, PhD., prof. RNDr. Karol Nemoga, PhD.

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN