Nukleárny seminár - Stanislav Tokár (5.5.2021)

v stredu 5.5.2021 o 14:00 hod. online formou


30. 04. 2021 21.41 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Pozývame Vás na Nukleárny seminár Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej nukleárnej spoločnosti 


Prednášajúci:
 prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc. 

Názov: Status časticovej fyziky na prahu LHC Run3

Termín: 5.5.2021, 14:00 hod., MS Teams 

Abstrakt:
Obsahom semináru bude súčasný status časticovej fyziky. Cieľom je podať informáciu najmä o výsledkoch LHC experimentov po ukončení Run2. Jedná sa o výsledky týkajúce sa fyziky Higgsovho bozónu, top-kvarkovej fyziky, elektro-slabých procesov a QCD procesov vrátane fyziky B, D a K mezónov. Bude tam aj stručná informácia o fyzike za Štandardným modelom, o neutrínovej fyzike a fyzike ťažkých iónov.