Nukleárny seminár - Róbert Breier (26.5.2021)

v stredu 26.5.2021 o 14:00 hod. online formou


21. 05. 2021 15.27 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Pozývame Vás na Nukleárny seminár Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej nukleárnej spoločnosti 


Prednášajúci:
 Mgr. Róbert Breier, PhD

Názov: Model elektromagnetického pozadia experimentu CRESST zameraného na hľadanie temnej hmoty

Termín: 26.5.2021, 14:00 hod., MS Teams 

Abstrakt:
Experiment CRESST (Cryogenic Rare Event Search with Supercon ducting Thermometers) je zameraný na detekciu častíc tmavej hmoty pomocou pružného rozptylu jadier v kryštáloch CaWO4. Experiment sa nachádza v Národnom laboratóriu Grand Sasso v hĺbke 3800 m v.e. V hlbokých podzemných laboratóriách je kozmické žiarenie zoslabené horninou a väčšina pozadia pochádza z kontaminácie konštrukčného materiálu. Prezentácia sa zameriava hlavne na súčasný Geant4 model kontaminácie konštrukčného materiálu inštalácie CRESST, jeho aktualizáciu a plány do budúcnosti.