Nukleárny seminár - Pavel Povinec (29.3.2023)

v stredu 29.3.2023 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364


25. 03. 2023 23.38 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Pozývame Vás na Nukleárny seminár Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej nukleárnej spoločnosti 


Prednášajúci:
 prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc.

Názov: Quo Vadis, AMS?

Termín: 29.3.2023, 14:00 hod., F1/364

Abstrakt:
Mnoho vedeckých výskumov z veľmi odlišných vedeckých oblastí bolo v rozhodujúcej miere závislých od citlivosti, správnosti a presnosti meraní rádionuklidov vrôzn ych typoch vzoriek, a od možnej kontaminácie prístrojov prírodnými rádionuklidmi (napr. K-40, a produkty rozpadových radov Th-232 a U-238). Môžeme spomenúť napríklad výskumy zriedkavých jadrových procesov a premien v podzemných experimentoch, hľadajúce bezneutrínové dvojité beta-premeny jadier vo vzorkách s hmotnosťami okolo jednej tony (napr. pre Ge-76 [1] a Xe -136 [2]), ako aj hľadanie častíc temnej hmoty buď s nízkou (< 1 GeV/c2) alebo s vysokou hmotnosťou [napr. 3,4]. Na druhej strane priame rádionuklidové analýzy s vysokou presnosťou vo veľmi malých vzorkách boli tiež náročným procesom vyžadujúcim veľmi nízke inštrumentálne pozadie a vysokú účinnosť, čo bolo dobre preukázané napríklad v štúdiách klimatických zmien s použitím izotopových archívov (C- 14 v letokruhoch stromov, a Be-10 a Cl-36 vo vzorkách z ľadových vrtov [5, 6]). Vďaka vývoju ultrasenzitívnej AMS (Accelerator Mass Spectrometry) boli tieto výskumy uskutočniteľné. V prednáške zhodnotíme doterajšie úspechy AMS a prediskutujeme možné aplikácie v budúcnosti, najmä v súvislosti s nedávno inštalovaným iónovým zväzkom pre AMS v laboratóriu CENTA.

1. Abgrall N et al., LEGEND Collaboration (2021). The large enriched germanium experiment for neutrinoless ββ decay. arXiv:2107.11462v1 [physics.ins-det].

2. Aprile E et al., XENON Collaboration (2022). Double-weak decays of 124Xe and 136Xe in the XENON1T and XENONnT experiments. arXiv:2205.04158v1 [hep-ex] 9.

3. Angloher G et al., CRESST collaboration (2022). Latest observations on the low energy excess in CRESST-III”. arXiv:2207.09375.

4. Aalbers J. et al., Xenon Collaboration (2023). A next-generation liquid xenon observatory for dark matter and neutrino physics. J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 50 013001.

5. Reimer P et al 2020. The IntCal20 Northern Hemisphere radiocarbon age calibration curve (0–55 cal kBP). Radiocarbon 62: 725–757.

6. Kanzava K et al (2021) Dome Fuji Ice Core (∼100 Years Around 5480 BCE): An Unusual Grand Solar Minimum Occurrence? J. Geophys. Res. Space Phys. 126, e2021JA029378.